Witamy na stronie

Niniejsze warunki świadczenia usług określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz niniejsze warunki świadczenia usług w całości. Nie kontynuuj używania Strona internetowa, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków korzystania z usługi podanych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków świadczenia usług, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz dowolne lub wszystkie Umowy: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej strony internetowej oraz akceptacja warunków świadczenia usług Spółki. "Firma", "Nas", "My", "Nasz" i "Nas", odnosi się do naszej firmy. "Strona", "Strony" lub "Nas" odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych, lub Klienta lub nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia proces naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania na czas określony lub w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług/produktów Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem i z zastrzeżeniem tego prawa z. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, Wielkie litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane zamiennie, a zatem jako odnoszące się do nich.

Pliki cookie

Używamy plików cookie. Korzystając ze strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

Większość współczesnych interaktywnych stron internetowych używać plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika dla każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla odwiedzających go osób. Niektóre z naszych Partnerzy afiliacyjni / reklamowi mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, Witryna i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkie materiały na stronie. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i / lub drukować Strony z Witryny do użytku osobistego podlegają ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach świadczenia usług.

Nie wolno:

 1. Ponownie opublikuj materiał z witryny.
 2. Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały z witryny.
 3. Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z witryny.

Redystrybucja treści z Witryny (chyba że treść jest specjalnie przeznaczona do redystrybucji).

Komentarze użytkowników

 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
 2. Niektóre części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii, informacji, materiały i dane ("Uwagi") w niektórych obszarach strony internetowej. Strona nie wyświetla, nie edytuje, nie publikuje lub przejrzeć Komentarze przed ich pojawieniem się na stronie internetowej i Komentarze nie odzwierciedlają poglądów lub opinie Witryny, jej agentów lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają pogląd i opinię osoba, która zamieszcza taki pogląd lub opinię. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo: nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakiekolwiek straty, koszty, odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i lub ucierpiały w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarzy na ten temat stronie internetowej.
 3. Strona zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które uzna za według własnego uznania, być nieodpowiednim, obraźliwym lub w inny sposób naruszającym niniejsze Warunki świadczenia usług.
 4. Gwarantujesz i oświadczasz, że:
  1. Masz prawo do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody na zrób to;
  2. Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patent lub znak towarowy lub inne prawo własności jakiejkolwiek strony trzeciej;
  3. Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub materiałów, które naruszają prywatność
  4. Komentarze nie będą wykorzystywane do nakłaniania lub promowania działalności biznesowej lub zwyczajowej ani do prezentowania działań komercyjnych lub działalność niezgodna z prawem.
 5. Niniejszym udzielasz Witrynie niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, powielanie, edytować i upoważniać innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Komentarzy we wszystkich formach i formatach lub media.

Hiperłącza do naszych Treści

 1. Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody:
  1. Agencje rządowe;
  2. Wyszukiwarek;
  3. Organizacje informacyjne;
  4. Dystrybutorzy katalogów online, gdy wymieniają nas w katalogu, mogą linkować do naszej strony internetowej w tym samym sposób, w jaki hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych przedsiębiorstw; i
  5. Systemwide Akredytowane firmy, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych, oraz charytatywne grupy fundraisingowe, które nie mogą prowadzić hiperłączy do naszej strony internetowej.
 1. Organizacje te mogą zawierać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji o witrynie internetowej tak długo jako link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugerują fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenie strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz c) mieści się w kontekście powiązania strona imprezy.
 2. Możemy rozważyć i zatwierdzić według własnego uznania inne prośby o linki od następujących rodzajów organizacji:
  1. powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych, takie jak Izby Handlowe, amerykańskie Stowarzyszenie Motoryzacyjne, AARP i Unia Konsumentów;
  2. dot.com witryny społecznościowe;
  3. stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym strony charytatywne,
  4. dystrybutorzy katalogów online;
  5. portale internetowe;
  6. firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe, których głównymi klientami są przedsiębiorstwa; i
  7. instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o połączenie od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że: (a) link nie odzwierciedlałby niekorzystnie dla nas lub naszych akredytowanych firm (na przykład stowarzyszeń handlowych lub innych organizacji Reprezentowanie z natury podejrzanych rodzajów działalności, takich jak możliwości pracy w domu, nie jest dozwolone do łączenia); (b) organizacja nie ma u nas niezadowalających wyników; (c) korzyści dla nas wynikające z widoczność związana z hiperłączem przeważa nad brakiem Witryny; oraz d) w przypadku gdy link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób zgodny z treścią redakcyjną w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugerują fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej i produktów lub usług IT; oraz (c) wpisuje się w kontekst strony łączącej: miejsce.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, Musisz nas powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i/lub adres e-mail adres), a także adres URL Twojej witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą stroną internetową, oraz listę adresów URL na naszej stronie, do których chcesz utworzyć link. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny internetowej w następujący sposób:

 1. Za pomocą naszej nazwy korporacyjnej; lub
 2. Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów (adresu internetowego), z którym jest połączony; lub
 3. Korzystając z jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej lub materiałów, które są z nią powiązane, mają sens w ramach kontekst i format treści na stronie strony łączącej.

Żadne wykorzystanie logo Witryny lub innej grafiki nie będzie dozwolone do linkowania bez licencji na znak towarowy umowa.

Elementy iframe

Bez uprzedniej zgody i wyraźnej pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych lub używać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub opartymi na Twojej Witrynie. Na żadnym z nich nie mogą pojawić się żadne linki; w witrynie sieci Web lub w jakimkolwiek kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub popierają naruszenie, lub inne naruszenia praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w dowolnym momencie i według własnego uznania usunięcia wszystkich linków lub jakichkolwiek konkretnych link do naszej strony internetowej. Zgadzasz się natychmiast usunąć wszystkie linki do naszej strony internetowej na takie żądanie. Zajmujemy się również Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług i ich polityki linkowania w dowolnym momencie. Kontynuując aby połączyć się z naszą witryną internetową, zgadzasz się na związanie i przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z łączy.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub jakiejkolwiek połączonej stronie internetowej, która z jakiegokolwiek powodu budzi zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nas o tym. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieli obowiązku tego robić ani odpowiadać bezpośrednio do Ciebie.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności lub dokładność; Nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie strona jest aktualizowana.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą stroną internetową i korzystaniem z tej strony internetowej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do celu i / lub stosowania uzasadnionej staranności i umiejętności). Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

 1. ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 2. ograniczyć jakąkolwiek naszą lub Państwa odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 3. wykluczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego ustępu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub w odniesieniu do przedmiotu niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązań wynikających z umowy, czynów niedozwolonych (w tym zaniedbanie) oraz za naruszenie obowiązku ustawowego.

W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Informacje kredytowe i kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące któregokolwiek z naszych warunków, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailem.